Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)

Eki 11

Değerli Mensuplarımız,

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından “Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)”nin Aralık 2019 sayısı için makale kabulüne devam ettiği bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/asobid internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.