Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

Eki 11

Değerli Mensuplarımız,

Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından “Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi”nin makale kabulüne başladığı tarafımıza bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.