Üniversitemiz URAP Sıralamasında İhtisas Üniversiteleri Arasında İlk Sırada

Eki 25

“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ilk 5 üniversite içerisinde yer alarak sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen Üniversitemizin; sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanlarında yaptığı katma değerli çalışmalar, sıralamalardaki yükselişine de katkı sağlıyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yayınlanan ülkemiz üniversiteleri sıralamasında Üniversitemiz, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması’nda ihtisas üniversiteleri arasında ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Bilimsellik, sürdürülebilirlik ve sürekli gelişme ilkeleri, nitelikli ve donanımlı akademik ve idari kadrosu, yürüttüğü akademik proje ve çalışmalarla URAP sıralamalarındaki tüm kategorilerde yükseliş gösteren Üniversitemiz; makale, atıf, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göstergelerine göre belirlenen puanlama ve sıralamalarda yükseliş gösteren 10 ihtisas üniversitesi arasında birinci sırada yer alarak, sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya verdiği katkıların sonuçlarını sıralamalardaki başarılarla da almaya başladı.