Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Eki 30

Değerli Mensuplarımız,

Recep Tayyip Erdoğan Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” Ocak 2020 için makale alımına başladığı tarafımıza bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.