“Şiddeti ve İnsandışılaştırmayı Önlemek İçin Sıradan Kahramanlara İhtiyacımız Var”

Kas 06

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nin 2019-2020 akademik yılında hayata geçirdiği “Popüler Bilim Seminerleri” programı kapsamında her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerlerin 3.sünde  “İnsandışılaştırmanın Karanlık Psikolojisi: Tarihle ve Kendimizle Yüzleşmek” konusu ele alındı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Emrah Evren Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Aysun Aydın, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

“İnsandışılaştırmanın Karanlık Psikolojisi: Tarihle ve Kendimizle Yüzleşmek” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Fatma Yaşın Tekizoğlu, savaşlarda yaşanan insanlık suçundan, oluşturulan sistemin ve otoritenin insan psikolojisini etki altına alma süreçlerinden bahsetti. Milgram İtaat Deneyi ve Stanford Hapishane Deneylerinin suç işleme potansiyelinin, yani kötülük psikolojisinin milletlere ait olmadığı, insanlığın bir sorunu olduğunu ortaya çıkardığını söyleyen Araş. Gör. Dr. Fatma Yaşın Tekizoğlu, yapılan deneyler sonucunda kişilerin nasıl insandışılaştırıldığını katılımcılarla paylaştı.

Bilim insanlarının insandışılaştırmayı “İnsanların, diğerlerini insana ait statünün altında ya da dışında algılaması insandışılaştırma olarak adlandırılmaktadır.” şeklinde tanımladığını söyleyen Fatma Yaşın Tekizoğlu, savaş propagandalarında, karşı tarafın insandışılaştırılarak, hayvani figürlerle tasvir edildiğini ve bu insandışılaştırmanın aynı zamanda şiddeti de ortaya çıkardığını vurguladı.

İnsandışılaştırmanın boyutlarını hayvansılaştırma ve nesneleştirme olarak ifade eden Araş. Gör. Dr. Fatma Yaşın Tekizoğlu, hayvansılaştırmanın; insanın biricikliğini yansıtan özelliklerden yoksun algılamalara yol açtığını, nesneleştirmenin ise, insanın doğası için gerekli; sosyal inşa sürecinde gelişen, kültürler arası farklılaşan, duygusallık, sıcaklık gibi özelliklerinden yoksun bıraktığını vurguladı.

Şiddetin ve insandışılaştırmanın önüne geçebilmek için süper kahramanlara gerek olmadığını, sıradan kahramanların yani kişilerin farkındalık düzeyini artırarak yaşanan olumsuzlukları önleyeceğini söyleyen Fatma Yaşın Tekizoğlu, seminere katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı

Program sonunda Araş. Gör. Dr. Fatma Yaşın Tekizoğlu’na yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumu için Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Evren Kara tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.