Öğretim Üyemiz 2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz Çalıştayı’na Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı

Kas 27

Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin, Orman Mühendisleri Odası tarafından organize edilen “2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz Çalıştayı”na davetli konuşmacı katılarak ‘Dünya ve Türkiye Ormancılık Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve Yönelimler’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Antalya Rixos Sungate Hotel’de gerçekleştirilen çalıştaya; Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapmış Orman Genel Müdürleri, Orman Bölge Müdürleri ve bürokratlar, orman teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve yapmakta olan orman mühendisleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere 600’ün üzerinde katılımcı ilgi gösterdi.

Çalıştaya; Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk ve Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç da katılarak katkıda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin sunumunda, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere orman alanlarının sürdürülebilir yönetimi için uluslararası toplumun gerçekleştirdiği çalışmalara vurgu yaparak, 1992 Rio Konferansı’nın ardından Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan organizasyonların aldığı kararlara ve izlediği süreçlere değindi. Özellikle Hükümetler Arası Ormancılık Paneli ve Hükümetler Arası Ormancılık Forumu kararlarının dünya ormancılık politikası üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) ormanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlar Konferanslarının düzenlendiğini belirten Gültekin, AB’nin 2014-2020 yıllarını kapsayan güncel ormancılık stratejisinde sürdürülebilir orman yönetiminin temel toplum amaçlarına katkısı, bilgi tabanının geliştirilmesi, eşgüdüm ve iletişimin desteklenerek ormanların ahenk içerisinde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin de, Ulusal Ormancılık Programı’nda yer aldığı üzere sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin politikaları yakından takip ettiğini ve uygulamalarının olduğunu vurguladı.

Dünyadaki orman kaynaklarının küresel iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon ile mücadelede çok büyük bir role ve öneme sahip olduğunu belirten Gültekin, Türkiye’de bu konuda oldukça önemli çalışmaların yapıldığını, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bağlı kuruluşları olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) yaptığı çalışmaların önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Türkiye ormancılık politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler de sunan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin, Ülkemizin birçok ülkenin aksine orman alanlarını arttırabilen nadir ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.  Ancak bu artışla birlikte artan orman alanlarının niteliğinin ve verimliliğinin de arttırılmasının gerektiğine işaret eden Öğretim Üyemiz, ormanların sürdürülebilir yönetimi için katılımcılığı ve şeffaflığı da sürece dahil etmenin önemine değindi.

Ormanların sadece odun hammaddesi üretmediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin,  konunun ekosistem hizmetleri kapsamında ele alınarak odun dışı orman ürünleri ve hizmetlerinin de, ormanlardan çok yönlü faydalanma esaslarına uygun bir şekilde, sürdürülebilirlik ilkesine hassasiyet edilerek devam ettirilmesi gerektiğini dillendirdi.