Üniversitemizde Film Gösterimi ile Türkiye’de Film Tasarımı ve Üretimi Paneli Gerçekleştirildi

Ara 13

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen “Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanları Film Gösterimi ve Türkiye’de Film Tasarımı ve Üretimi Paneli” İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda; “Çarpışma, Kızarmış Tavuk, Tuhaf Zamanlar ve Fikret Bey” film gösterimlerinin ardından Türkiye’de Film Tasarımı ve Üretimi Paneli’ne geçildi. Panelde; Prof. Dr. K. Özkan Ertürk, Prof. Dr. Selma Köksal, Prof. Dr. Ayla Kanbur,  Doç. Dr. Serdar Yılmaz, Doç. Dr. Fatma Gürses ve Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah Erkanı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerimiz; programda gösterime sunulan filmler ve düzenlenen panel ile ülkemizde film tasarımı ve üretimi alanında önemli bilgiler edinerek, öğrendikleri teorik bilgileri uygulama olarak da deneyimleme imkanı elde etti.