Üniversitemizde Kariyer Yolunda Motivasyonun Önemi Anlatıldı

Ara 13

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü’nün düzenlediği  “Kariyer Yolculuğunda Motivasyon” başlıklı konferansta öğrencilerimize motivasyonun ve hedef belirlemenin kariyer üzerindeki etkileri anlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Seda Çolak, Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Konferansın açılışını yapmak için kürsüye davet edilen Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Üniversitemiz Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü olarak öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce değişen teknolojiyle birlikte yok olmaya mahkum olan meslekler ve bu mesleklerin alternatifleri hakkında bilgi edinmelerini ve meslekleri yeterliliklerinin arttırılmasını amaçladıklarını ifade etti. Üniversitemiz öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Semem Çolak Yazıcı, Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü’nün düzenlediği etkinliklerin yanısıra danışmanlık hizmeti de sunduğunu ve isteyen öğrencilerimizin Rektörlük binasında bulunan Koordinatörlüğe gelerek gerekli destekleri alabileceklerini dile getirdi. Etkinliğin herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Senem Çolak Yazıcı, etkinliğe katkı sağlayanlara, Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu’na, ve katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Argon “Kariyer Geliştirmede Kadın Olmak” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün “Kariyer Yolunda Çakıl Taşları”, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Göksoy “Motivasyon” konu başlıklarında sunum yaparken,  Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danışman kendi kariyer çizgisini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Başarılı bir kariyerin temelinde çok çalışmanın ve inancın olması gerektiğinin vurgulandığı  konferansta, kadınların kariyer oluşturmada bazı olumsuzluklar olsa da daha çok çalışmayla bu olumsuzlukları olumluya çevirebileceklerinin altı çizildi.

İnsanların istedikleri değil inandıkları şeylerde başarılı olduklarını söyleyen konuşmacılar, kişilerin neyi yapacaklarına ya da neyi yapamayacaklarına inanmaları kendi kariyerlerinde etkili olacağını ifade etti. Kariyer yolunda sürekli engeller çıkacağını vurgulayan davetli konuşmacılar, bu engeller karşısında yılmadan çalışmaya devam edilmesi halinde başarıya ulaşılacağını söyledi.

Bir şeyin sürekli olumsuz yönlerinin dile getirilmesinin kişilere hiçbir yarar getirmeyeceğinin vurgulandığı konferansta, var olan olumsuzluklara rağmen kişilerin hedeflerine odaklanarak çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğinin altı çizildi.