“Serbest Zaman Boş Zaman Olarak Algılanmamalı”

Ara 20

Üniversitemiz tarafından hayata geçirilen ve kişisel gelişime önemli katkılar sunan “Açık Ders Uygulaması”nın 12.’sinde “Kadın, İş ve Serbest Zamanın Toplumsal Yanı” anlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Kılıç’ın bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğe; Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emrah Evren Kara, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Aydın, öğretim elemanlarımız, davetli misafirler ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Ülkemizde kadın istihdamının düşük olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Doç. Dr. Metin Kılıç, kadınların problemlerinin, ülkemizin genel, ekonomik ve sosyal problemlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini, bilakis kadınların yaşadıkları sorunlarda kaydedilecek ilerlemelerin, ülkemizin temel sorunlarının çözülmesinde önemli paya sahip olduğunu ifade etti. Bir ülkenin çağdaşlığının ve gelişmişliğinin en önemli göstergesinin kadınlar olduğunu belirten Kılıç, kadınların, toplumsal ve siyasi hayatta sahip oldukları hakları en iyi şekilde kullanarak, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına ciddi katkı sağlayacaklarını dile getirdi. 1926 yılında hayata geçirilen Medeni Kanun’un kadınlara çalışma hakkı verdiğini; ancak günümüze kadar geleneksel toplum yapısının, hukuki birçok düzenlemeye rağmen buna pek müsaade etmediğini sözlerine ekledi.

Kadınların şefkat, merhamet ve iyileştirici özellikleri dolayısıyla ülkemizde birtakım meslek gruplarına özellikle hemşirelik, öğretmenlik ve dokuma-tekstil işçiliği meslekleri ile özdeşleştirildiğini katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Kılıç, ülkemizde kadın istihdamının oranının %29 seviyelerinde olduğunu belirtti.  Dünyadaki istihdam oranlarına da değinin Doç. Dr. Metin Kılıç dünyada kadın istihdam ortalamasının %47 seviyelerinde olduğuna işaret ederek kadınların istihdama katılmasının toplum için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Toplumsal yaşamda sosyolojik olarak kişilerin; iş zamanı, boş zamanı (fizyolojik ihtiyaçların giderildiği zaman) ve serbest zamanı olarak 3 çeşit zaman türü olduğunu dile getiren Kılıç, serbest zamanın kişiler için çok önemli olduğunu ve bu zamanda kişilerin mutlu olacağı şeylerle zaman geçirerek kendilerini yenilediklerini söyledi. Ev kadınlarının 24 saat evde çalıştıkları için serbest zamanlarının olmadığını ve boş zamanın serbest zaman olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Kılıç, kadınların erkeklere oranla daha fazla serbest zaman yoksunluğu içerisinde olduğunu dillendirdi. Dünyada yapılan bilimsel araştırmalardan örnekler veren Kılıç, kadınların kendilerine ayırabildikleri kısıtlı zamanda dahi erkeklere oranla daha az memnuniyet hissettiklerini ve kadınların bu memnuniyetsizliklerin; serbest zamanlarındayken, yarım kalan işleri için endişe duymalarından, serbest zaman aktivitelerinde yalnızca kendi zevklerini değil diğer aile üyelerinin mutluluklarını da dikkate almalarından veya kendilerine zaman ayırmaları nedeniyle hissettikleri suçluluktan kaynaklandığını söyledi. 

Üniversitemiz koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklar kapsamında yürütülen “Kadınların Sigorta ve İstihdamına Yönelik Eğitim Modülleri” projesinden de bahseden öğretim üyemiz, Almanya, Portekiz ve Slovakya’nın da ortakları arasında yer aldığını ve bu proje ile ülkemizdeki kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Doç. Dr. Metin Kılıç’a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Aydın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.