Malezya'dan İhtisaslaşma Faaliyetlerimize Ortak Proje Önerileri

Ara 23

Üniversitemizin ihtisaslaşma süreci kapsamında iş birliği sözleşmesi imzaladığı Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamzah Mohamad Salleh, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün davetlisi olarak Üniversitemizin ilgili birimlerini ziyaret etti.

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM), Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi  (DAGEM) ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu ziyaretleri sonrası Rektör Danışmanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş’ı da makamında ziyaret eden Salleh, ihtisaslaşma ekibimizle yaptığı toplantıda ortak yürütülecek proje önerilerini sundu. Toplantıda, iki üniversite arasında öğrenci ve personel değişim programları da müzakere edildi.

Profesör Salleh, üyesi bulunduğu Uluslararası Helal Araştırma ve Eğitim Enstitüsündeki diğer akademisyenlerle birlikte 2020 yılında Üniversitemizle Helal Gıda konusunda yürütülecek iş birlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle Helal Gıda Sertifikasyonu konusunda DÜBİT ile yürütülecek ortak çalışmalar hakkında sunum yaptı.