Üniversitemizde Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

Ara 31

Üniversitemiz, Resmi Gazete’nin 30993 sayısında yayınlanan “Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile çok önemli bir merkeze daha kavuşmuş oldu.

Yaşanan terör olayları ve iç savaşlar sonucunda ülkemizin ve dünyanın önemli bir sorunu haline gelen düzensiz göç olaylarını incelemek ve araştırmalar yapmak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde “Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmasına karar verildi.

Türkiye’deki göç ile ilgili akademik çalışmalara katkıda bulunmak; hem göçmen ve sığınmacı grupların sorunları hem de kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda her iki tarafın da sorunlarına çözüm hedefiyle politika önerilerinde bulunmak üzere araştırmalar yapmak amacıyla açılan Üniversitemiz Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkemiz için önem arz eden göç sorununu ele alacak. Ayrıca Merkezimiz, göç araştırmalarında yöntem ve etik üzerine tartışmalara katkıda bulunularak, gerçekleştirilen araştırmalarla akademik ve politika yapımı alanında bilgi üretimine katkı sağlayacak ve elde edilecek sonuçlar bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye’de bulunan göçmen ve sığınmacı grupların toplumsal yaşama uyumu alanında yaşadıkları sorunlar doğrultusunda çözümler üretecek Merkezimiz, toplumsal cinsiyet perspektifiyle göç araştırmalarında etik ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması doğrultusunda çalışmalar yapmaya kadar birçok faaliyet yürütecek. Düzce ilinde ve çevre bölgelerde yaşayan göçmen ve sığınmacı toplulukların temsilcileri ile dezavantajlı göçmen grupların ihtiyaçları doğrultusunda da araştırma projeleri geliştirecek.

Ayrıca Merkezimizde; “Yasal haklar ve uygulanması konusunda bilgi ve danışmanlık faaliyeti yürütmesi, Düzce ili ve çevresinde hem göçmenlerin güçlenmesini ve toplumsal yaşama katılımını destekleyecek hem de bölgesel kalkınmayı destekleyecek geleceğe yönelik araştırma ve uygulama projeleri geliştirmesi, Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere işbirliği ve çalışma grupları oluşturmak.” gibi birçok faaliyeti de yürütecek.