Üniversitemizde Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın Dördüncüsü Gerçekleştirildi

Şub 19

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün birlikte organize ettiği “Eğiticilerin Eğitimi Programı”, göreve yeni başlayan 140 öğretim elemanımızın katılımıyla beş gün süresince gerçekleştirilen oturumlar ve sonrasındaki değerlendirme panelinin ardından sona erdi.

Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Paneli’ne; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, programa katılan öğretim elemanlarımız ve eğitim veren öğretim üyelerimiz katılım gösterdi. Başkanlığını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç'in gerçekleştirdiği panele; Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, Prof. Dr. Engin Aslanargun, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sapancı ve Dr. Öğr. Üyesi Abdi Güngör konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç konuşmasında, mesleki tecrübelerin zamanla ezbere dönüştüğünü belirterek meslekte daha farklı neler yapılabileceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere bilginin nasıl aktarılacağı konusunun sürekli güncellenmeyi gerektiren bir husus olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Genç, "Nasıl öğreteceğiz?" sorusunun yanıtının ise Eğitim Fakültelerindeki bu konuda çalışan akademisyenlerin araştırmalarıyla tespit edildiğini söyledi.  

Sürekli eğitimin, değişimi ve güncellemeyi gerektirdiğini, teknolojinin de bunu zorunlu kıldığını dile getiren Prof. Dr. Genç, "Bu sebeple yeni başlayan akademisyenlerimizi Eğiticinin Eğitimi Programlarına dahil etmeye çalışıyoruz ve bu programların devam etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Panelistlerden Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, Eğiticilerin Eğitimi Programı’nda yer alan konu başlıklarından "Öğretim İlke ve Yöntemleri" konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öğretim ilke ve yöntemlerinin öğretme-öğrenme süreçlerindeki fonksiyonu, işlevi ve yapısı hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Panelin bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Engin Aslanargun, bir öğretim kurumunun öğretiminin niteliğini arttırmaya yönelik attığı her adımın takdiri hak ettiğini belirterek sözlerine başladı. Üniversitemizde de Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın dördüncüsünün gerçekleştirildiğini söyleyerek tüm öğretim kurumlarında bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Panelin diğer konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar konuşmasında, Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın kısaca tarihçesinden bahsederek, programın 2009 yılında bir BAP projesi olarak başlatıldığını ifade etti. Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sapancı, programda yer alan eğitim konularından "Ölçme ve Değerlendirme" konusunda genel değerlendirmelerde bulunurken, panelin son konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Abdi Güngör ise "Eğitim Psikolojisi" alanında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, programda eğitim veren öğretim üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etti.  Eğiticilerin Eğitimi Programı’na katılan öğretim elemanlarına ise katılım belgeleri, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Seda Çolak tarafından takdim edildi. Ayrıca Eğiticilerin Eğitimi Programı’nda eğitimci olarak görev alan öğretim üyelerimiz tarafından da katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.