Üniversitemizden Yaşlılarda İhmal ve İstismarın Önlenmesi Konulu Eğitim

Mar 06

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Dr. Esra Usta ve Öğr. Gör. Dr. Yeliz Dinçer; Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine hizmet içi eğitim program kapsamında yaşlılara sağlık ve bakım hizmeti sunan çalışanlara yönelik “Yaşlıların Genel Özellikleri” ve “Yaşlılarda İhmal ve İstismarın Önlenmesi” konularında eğitim verdi.

Eğitimlerde; bir süreç olan yaşlılık döneminin kişiye özgü deneyimler, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durum gibi pek çok faktörden etkilenmesi nedeniyle, kurumsal bakım hizmeti sunulurken farklı yaklaşımlar geliştirilerek bakım hizmeti kalitesinin arttırılabileceği vurgulandı. Ayrıca ihmal ve istismar riski taşıyan yaşlı bireylerin tanılanması, ihmal ve istismarın önlenmesi için, çalışanların baş etme yetersizlikleri konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması üzerinde duruldu.