Sürekli İşçi Alımı Kura Çekimi Hk.

Mar 16

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, “4857 sayılı İş Kanunu” ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞKUR aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12'nci maddesi gereğince, Sürekli İşçi kadrolarına alınacak personel için yapılacak olan "Sürekli İşçi Alım Sınavına" girecek adayların, Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecek başvuru listelerinde yer alan adaylardan, sınava girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesi amacıyla, 18 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 14.00’de, Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu’nda kura çekimi yapılacaktır.

Çin Halk Cumhuriyetinden birçok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVID-19 virüsü nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” gereğince, halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır.

Sürekli İçi Alım Kurası; Noter tarafından belirtilen gün ve saatte, Üniversitemizce görevlendirilen personel, basın mensupları ile Üniversitemizde faaliyet gösteren sendikaların temsilci göndermeleri halinde sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla gerçekleşecektir. Kura çekim süreci, “duzceuniversite” kullanıcı adıyla Üniversitemize ait youtube, twitter ve facebook sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü