Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi

Nis 09

Değerli Mensuplarımız,

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından “Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi” için makale kabulüne başlandığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://iletisimdergisi.kastamonu.edu.tr/index.php/kiad internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.