Equinox, Journal of Economics Business and Political Studies

Nis 09

Değerli Mensuplarımız,

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Equinox, Journal of Economics Business and Political Studies” dergisi için makale kabulüne başlandığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.