Türk Doğa ve Fen Dergisi

Nis 09

Değerli Mensuplarımız,

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Türk Doğa ve Fen Dergisi” için makale kabulüne başlandığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.