Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD)

May 21

Değerli Mensuplarımız,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUSMER) tarafından “Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD)” için makale kabulüne başlandığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitsa internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.