Orman Fakültemiz Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Şube Müdürlüğü ile Protokol İmzaladı

Haz 24

Üniversitemiz Orman Fakültesi, Düzce il sınırları içerisinde bulunan “Demirciönü Tabiatı Koruma Alanları”nın kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme programının geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce İl Şube Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

Orman Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünü Üniversitemiz Orman Fakültesi adına Dekanımız Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Düzce İl Şube Müdürlüğü adına ise Düzce İl Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek imzaladı.

Protokol, “Demirciönü Tabiatı Koruma Alanları”nın kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme programının geliştirilmesi için yapılacak faaliyet ve Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Orman Fakültemiz protokolde, tüm uzmanlık gerektiren çalışmaların bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve çalışma alanında araştırma yapacak uzmanların temin edilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Üniversitemiz tarafından görevlendirilen ve adları İdareye bildirilen uzmanlar, arazi çalışmalarının koordinasyonundan ve tabiatı koruma alanı kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin plan şablonuna uygun şekilde belgelenmesinden de sorumlu olacak.

Düzce İl Şube Müdürlüğü ise kendi bünyesinden bir personeli bu çalışmalar çerçevesinde görevlendirecek. Görevlendirilen personel, tabiatı koruma alanı kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme faaliyetleri, konusunda oluşturulacak iletişim ağından sorumlu olarak, iletişim ağının etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacak. Uzmanlarca teslim edilen bilimsel raporun basımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda arazi çalışmalarında kullanılacak araçların temini sağlanacak.