Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar

Haz 25

Değerli Mensuplarımız,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin (BELLEK) “Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar” temalı özel sayısı için Ekim ayı sonuna kadar makale kabulü yapılacağı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/bellek internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.