Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim

Haz 25

Değerli Mensuplarımız,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş. Gör. Nilay Yörük ve Arş. Gör. Furkan Tüzün’ün “Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim” isimli çalışmasına ait anket formuna https://forms.gle/VdK67XaioovnBiai8 internet adresinden ulaşabilirsiniz

Bilgilerinize sunarız.