Ahi Evran Medical Journal Dergisi

Tem 22

Değerli Mensuplarımız,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki “Ahi Evran Medical Journal”, 2019 sayıları itibariyle ULAKBİM TR- DİZİN’de indekslenmektedir. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında hazırlanmış Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Detaylı bilgiye  https://dergipark.org.tr/tr/pub/aemj  internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.