Misyon-Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir.

Vizyonumuz

Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik
Yenilikçilik
Katılımcılık
Sürdürülebilirlik
Girişimcilik
Etik Değerlere Bağlılık
Şeffaflık
Sürekli Gelişme
İşbirliği
Kurumsal Adalet
Sevgi ve Hoşgörü