Görevler

Anasayfa \ Görevler 2185 03.Eyl.2020

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT)

Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM)

Rektörlük Makamı tarafından verilecek diğer görevler