Dicle Adalet Dergisi

Şub 22

Değerli Mensuplarımız,

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan “Dicle Adalet Dergisi 1. sayısının, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı eski üyesi olan ve vefat etmiş bulunan Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR’ın anısına armağan olarak çıkarılması planlanmaktadır. Bu özel sayıda yayımlanması talep edeceğiniz makalelerinizi en geç 24.05.2021 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/duamydad internet adresine ulaştırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü