Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Şub 22

Değerli Mensuplarımız,

Tarsus Üniversitesi tarafından yayımlanan “Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisiiçin makale kabulü başlamıştır.
 
Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarsusiibfdergisi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü