Düzce Üniversitesi

Mehmet Akif Öncü

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ,

1971 yılında Mardin’de doğdu. İstanbul Denizcilik Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini 1991 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda 1993 yılında yüksek lisansı, 2000 yılında Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2003 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Yüksekokul Müdürlüğü görevlerini 2007-2012 yılları arasında yürüttü.

2010 yılında Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret bölümünde göreve başladı. 2013 yılında aynı bölümde Doçent unvanını aldı. Bölüm Başkanlığı, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği ve TOBB Akademik Danışmanlığı yaptı. 2015-2019 yılları arasında Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanlığı yaptı. 2018 yılında Profesör unvanını aldı. 2018-2021 yılları arasında Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 2019 yılında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Üyesidir. Düzce Üniversitesi BAP Komisyonu ve Düzce Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu Başkanlık görevlerini yürütmektedir. Çoğunluğu davranışsal finans,  İslami finans ve turizm finansı konularında olmak üzere finans ve turizm alanında 50’den fazla uluslararası ve ulusal yayına sahiptir. İkisi çocuk, biri eş olmak üzere dört kişilik bir ailenin üyesidir.