Fen Bilimleri Enstitüsü

Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TANITIMI 

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 17/03/2006 tarihinde kurulmuştur. Enstitümüz, daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bünyesinde yer alan 4 Enstitü Anabilim Dalı (Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Elektrik Eğitimi (EABD)’ndaki öğrencilerin kayıtlarının Enstitümüz bünyesine nakil yapılması ile eğitime 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde başlamıştır. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle 23 EABD’da 23 tezli yüksek lisans ve 10 doktora programında toplam 1470 öğrenciye eğitim vermektedir. Enstitümüzde 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Enstitü Sekreteri ve 3 adet Memur görev almaktadır. Enstitümüz hem örgüt yapısı hem de fiziki çalışma alanları bakımında yeterliliklere sahiptir.

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen bilimleri alanlarında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve araştırmacıların yetiştirildiği bir kurum olmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda, endüstriden gelen istekleri değerlendirerek ve dünyadaki bilimsel gelişmeler ışığında, yeni lisansüstü programların kurulmasına olanak verecek yapılanmaları Düzce Üniversitesi’nin hedef ve stratejileri paralelinde destekler ve organize eder. Bunun yanında, EABD’larının belli bir koordinasyonla, üst düzey öğretim ve etkinlik yapmalarına olanak sağlamak enstitümüzün amaçları arasındadır. Üniversite-sanayi-kamu ve özel sektörle işbirliği amacı ile bu kapsamdaki ve Avrupa Birliği projelerin yapılmasına olanak sağlayacak yapılanmaların çalıştaylarla oluşturulmasını hedefler. Düzce Üniversitesi’nin uluslararası bir konuma gelmesi enstitümüzün bir diğer hedefidir. Düzce Üniversitesi’nin, ülkemize araştırmacı ve bilim insanı yetiştirilmesi hedefine destek olmak üzere, programların başarılı bir şekilde yürütülmesi amacı ile yapılanmaları düzenler.