Fen Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu

                                                      ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU


 Enstitü Müdürü  Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ  ugurguvenc@duzce.edu.tr 
 Enstitü Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN  pinargultekin@duzce.edu.tr
 Enstitü Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Ahmet DEMİR  ahmetdemir@duzce.edu.tr
 Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA  gulsunkirankaya@duzce.edu.tr
 Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK   turgaybirturk@duzce.edu.tr
 Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr. Sedat KARAÇAM  sedatkaracam@duzce.edu.tr
 Enstitü Sekreteri/Raportör  Selim GÜVEN  selimguven@duzce.edu.tr