Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon-Vizyon


Vizyonumuz

Ülkemizde ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak eğitimi ve bilimsel araştırmaları destekleyen, toplum için üstün nitelikli araştırmacılar yetiştiren ve en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayan bir enstitü olmaktır.

 

Misyonumuz

Eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, bilim dünyasına yeni ufuklar açabilen ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek donanıma sahip bilim adamı ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.