Fen Bilimleri Enstitüsü

İş Akış Şemaları

 Öğrenci İşleri

01-Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması

02-Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

03-Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

04-Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması

05-Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

06-Ders Muafiyeti İş Akış Şeması

07-Ders Telafisi İş Akış Şeması

08-Özel Öğrenci İş Akış Şeması

09-Öğrenci Burs İş Akış Şeması

10-Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması

11-Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması

12-Öğrenci Danışman Değişimi İş Akış Şeması

13-Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

14-Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

15-Başarı Notları İlanı İş Akış Şeması

16-Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması

17-Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akış Şeması

18-Doktora Yeterlilik Sınavı İş Akış Şeması

19-Tez İzleme Komitesi İş Akış Şeması

20-Doktora Tez Önerisi İş Akış Şeması

21-Lisansüstü Tezin Sonuçlanması İş Akış Şeması

İdari ve Mali İşler

01-Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

02-Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

03-Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

04-İdari Mali İşler Mutemet Ayniyat İş Akış Şeması

05-Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

06-Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

07-Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması

08-Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

09-Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması

10-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması

11-Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması

Personel İşleri

01-Gelen Evrak İş Akış Şeması

02-Giden Evrak İş Akış Şeması

03-İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması

04-Mal Bildirimi İş Akış Şeması

05-Arşiv İş Akış Şeması

06-BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması

07-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması

08-Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

09-Müdür Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

10-Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

11-Yıllık İzin İş Akış Şeması

12-Mazeret İzni İş Akış Şeması

13-Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması