Güzel Sanatlar Enstitüsü

Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.

Özgeçmiş Sayfası Örneği (Tez içinde yer alması gereken)


NOT: YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu nedenle, Enstitümüze dijital olarak teslim edilecek tez kopyalarında "Tez Onay Sayfası"nın yer almaması gerekmektedir.