Güzel Sanatlar Enstitüsü

İş Akış Şemaları

Ders Muafiyeti İş Akış Süreci

Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

Ders Telafisi İş Akış Süreci

Doktora Tez Önerisi İş Akış Süreci

Doktora Yeterlilik Sınav İş Akış Süreci

Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması Süreci

Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

Kontenjan Belirleme İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanlık İş Akış Süreci

Tez İzleme Komitesi İş Akış Süreci

Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akış Süreci