Güzel Sanatlar Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ 
Enstitü Müdür Yardımcısı                
 Dr. Öğr. Üyesi İlayda SOYUPAK      

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Evren GÜNEVİ USLU

Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR