Güzel Sanatlar Enstitüsü

Genel Bilgi

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimize; ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerinden beslenebilen, disiplinlerarası iş birliği kurabilen, etik değerlere  bağlı, yenilikçi, yapıcı ve yaratıcı yönü ile ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunabilecek bir akademik yetkinlik kazandırmaktır. 

VİZYONUMUZ

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, bilim ve sanatın iş birliğini öngören yöntem ve uygulamalarla birikimlerini çağdaş bir çizgide buluşturan, Türk ve dünya sanatına yön vererek alanına katkı sağlayan bir kurum olmayı; üniversitemizin lisansüstü eğitimde tercih edilen bir çekim merkezi haline getirilmesini hedeflemektedir. 

ENSTİTÜMÜZ HAKKINDA

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Güzel Sanatlar Enstitümüz; 01.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Enstitümüzde (3) Tezli Yüksek Lisans (Resim ASD, Heykel ASD, Radyo Televizyon ve Sinema ASD) ve (1) Sanatta Yeterlik (Resim ASD) ve (1) Doktora Programı (Radyo Televizyon ve Sinema ASD) mevcuttur. 

Enstitümüzün, Resim Anasanat Dalı ile Heykel Anasanat Dalı'nın, Resim ve Heykel Tezli Yüksek Lisans programları 2017-2018 Bahar Döneminde;

Resim Anasanat Dalı'nın, Resim Sanatta Yeterlik Programı 2018-2019 Güz Döneminde;

Radyo, Televizyon ve Sinema Anasanat Dalı'nın, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans programı ise 2019-2020 Güz Döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

2021-2022 Akademik yılında, Radyo Televizyon ve Sinema ASD'nin, Sinema ve Televizyon Doktora Programı ilk öğrencilerini almayı planlamaktadır.

Enstitümüzün kuruluşunda 2016-2019 döneminde, Heykel ASD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI Enstitü Müdürü, Resim ASD Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Burhan YILMAZ ve Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN Müdür Yardımcısı olarak görevlerini tamamlamıştır. 

2019-2022 Döneminde görev yapmak üzere Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ Enstitü Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi İlayda SOYUPAK Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.