Güzel Sanatlar Enstitüsü

Genel Bilgi

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Güzel Sanatlar Enstitümüz; 01.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Enstitümüzde (3) Tezli Yüksek Lisans (Resim ASD, Heykel ASD, Radyo Televizyon ve Sinema ASD) ve (1) Sanatta Yeterlik (Resim ASD-SY) Programı mevcuttur. 

Enstitümüzün, Resim Anasanat Dalı ile Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programları 2017-2018 Bahar Döneminde;

Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 2018-2019 Güz Döneminde;

Radyo, Televizyon ve Sinema Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise 2019-2020 Güz Döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Enstitümüzün kuruluşunda 2016-2019 döneminde, Heykel ASD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI Enstitü Müdürü, Resim ASD Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Burhan YILMAZ ve Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN Müdür Yardımcısı olarak görevlerini tamamlamıştır

2019-2022 Döneminde görev yapmak üzere Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ Enstitü Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi İlayda SOYUPAK Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.