İş Akış Şemaları

 Öğrenci İşleri

01-Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması

02-Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

03-Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

04-Ders Muafiyeti İş Akış Şeması

05-Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması

06-Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

07-Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması

08-Eş Danışman Atama İş Akış Şeması

09-Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması

10-Yüksek Lisan Tez Önerisi İş Akış Şeması

11-Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği İş Akış Şeması

12-Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması

13-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akış Şeması

14-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akış Şeması

15-Doktora Tez Altı Aylık Çalışma Raporları İş Akış Şeması

16-Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması

17-Kayıt Sildirme İş Akış Şeması

 

İdari ve Mali İşler

01-Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

02-Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

03-Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

04-İdari Mali İşler Mutemet Ayniyat İş Akış Şeması

05-Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

06-Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

07-Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması

08-Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

09-Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması

10-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması

11-Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması

Personel İşleri

01-Gelen Evrak İş Akış Şeması

02-Giden Evrak İş Akış Şeması

03-İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması

04-Mal Bildirimi İş Akış Şeması

05-Arşiv İş Akış Şeması

06-CİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması

07-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması

08-Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

09-Müdür Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

10-Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

11-Yıllık İzin İş Akış Şeması

12-Mazeret İzni İş Akış Şeması

13-Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması

14-Enstitü Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci