Temel Değerlerimiz

 • Bilimsellik,
 • Yenilikçilik,
 • Katılımcılık,
 • Sürdürülebilirlik,
 • İşbirliği,
 • Girişimcilik,
 • Kurumsal Adalet,
 • Etik Değerler,
 • Bağlılık,
 • Sevgi ve Hoşgörü,
 • Toplumsal Duyarlılık,
 • Demokratiklik,
 • Sürekli Gelişme,
 • Şeffaflık