Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güzel Sanatlar Tez

Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.  2023 yılı Ocak ayına kadar geçerli.

Özgeçmiş Sayfası Örneği (Tez içinde yer alması gereken)


NOT: YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu nedenle, Enstitümüze dijital olarak teslim edilecek tez kopyalarında "Tez Onay Sayfası"nın yer almaması gerekmektedir.