Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Araştırma İzin Talebi ve Etik Kurul Kararı

Araştırma İzinleri ve Etik Kurul Kararı ile ilgili aşağıdaki formlar imzalı olarak Anabilim Dalından Enstitüye resmî yazıyla gönderilmelidir.

Notlar:

1- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Komisyonu her ayın son perşembe günü toplanmaktadır.

2- Etik Kurul Kararı almak isteyen öğrencilerin başvuru evrakları her ayın 17'sine kadar Anabilim Dalından Enstitüye gönderilmelidir. 17'sinden sonra gelen başvurular bir sonraki ay yapılan Etik Kurul toplantısında değerlendirilecektir.

3- Etik Kurul Kararı dışında herhangi bir kurumdan izin alınacaksa dilekçede bu kurum belirtilmeli ve izin istenecek kurumun şartlarına uygun belgeler dilekçe ekinde gönderilmelidir. Kurum belirtilmeyen dilekçeler sadece Etik Kurul Kararı için değerlendirilir.

4-Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin almak isteyen öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi'ndeki başvuru koşullarını inceleyerek evraklarını o şartlara uygun hazırlayıp Enstitüye göndermelidir. 

Süreç Nasıl İşleyecek?

1- Öğrenci dilekçe ve ekleri Anabilim Dalından geldikten sonra Enstitü, Etik Kurul Kararı alınması için evrakları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Komisyonu'na gönderir. 

2- Etik Kurul Kararı uygun olarak gelirse, karar Anabilim Dalına bildirilir. Öğrenci ve Danışman, kararı Anabilim Dalından temin edebilir.

3- Etik Kurul Kararı dışında başka kurumdan izin alınacaksa; uygun olarak gelen Etik Kurul Kararı ve öğrencinin diğer belgeleri izin istenen kuruma resmî yazı ile gönderilir.

4- İzin istenen kurumdan karar geldiğinde, Anabilim Dalına bildirilir. Öğrenci ve Danışman, kararı Anabilim Dalından temin edebilir.

5- Etik Kurul Kararı uygun değil olarak gelirse, karar Anabilim Dalına bildirilir. Öğrenci gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra belgeler tekrar Anabilim Dalından Enstitüye gönderilir.

FORMLAR:

45-Araştırma İzin Formu

46-Etik Kurul Başvuru Formu