Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora Formları

(Güncelleme Tarihi 01.09.2021)

1- Ders Kayıt ve Ders Ekle-Bırak Formu

2- Bilimsel Hazırlık Formu

3- Yatay Geçiş Formu

4- Ders Saydırma Formu

5- Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

6- Danışman Atama Formu

7- Danışman Değişiklik Formu

8- Tez Konusu Öneri Formu

9- Tez Konusu Değişiklik Formu

10- Ek Süre Formu (Covid-19)

11- Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu

12- Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

13- Tez İzleme Komitesi Atama Formu

14- Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu (Güncelleme Tarihi 27.04.2022)

15- Tez Öneri Savunması Tarih Bildirim Formu

16- Tez Öneri Savunması Tutanak Formu

17- Tez Önerisi Bilimsel Değerlendirme Formu

18- Tez Çalışması Ara Değerlendirme Formu

19- Tez İzleme Komitesi Ara Gelişme Raporu Değerlendirme Formu

20- Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarih Bildirim Formu

21- Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

22- Tez Savunma Jürisi Atama Formu

23- Tez Savunma Duyurusu Formu

24- Tez Sınavı Tutanak Formu

25- Seminer Sunum Duyuru Formu

26- Seminer Değerlendirme Tutanağı Formu

27- Tez İnceleme Kişisel Raporu Formu

28- Tez Teslim Formu

29- Ders Telafi Formu

30- Not Bildirim Formu

31- Kayıt Sildirme Formu (Bu formla beraber Form 34 de doldurulmalıdır)

32- Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

33- Kayıt Dondurma İzin Formu

34- İlişik Kesme Formu

35- Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu

36- İkinci Danışman Atama Formu

37- Öğrenci Belgesi Talep Formu

38- Not Değişiklik Formu

39- Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu

40- Tez Orjinallik ve Savunabilirlik Beyan Formu

41- Tez Yazım Konrol Listesi Formu

42- Ders Bilgi Formu (Türkçe)

43- Ders Bilgi Formu (İngilizce)

44- Askerlik İşlemleri

Harç İade Formu

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

Araştırma İzinleri İçin Aşağıdaki İki Form (45 ve 46) Doldurulup Ekleriyle Beraber Anabilim Dalına Teslim Edilmelidir. İzin talepleriyle ilgili geniş bilgi için tıklayınız.

45-Araştırma İzin Formu

46-Etik Kurul Başvuru Formu