Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz / Yönetim / Enstitü Kurulu

 

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN Enstitü Müdürü
E-posta : adnanozcetin@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Şengül CANGÜR Enstitü Müdür Yardımcısı
E-posta : sengulcangur@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ Beden Eğitimi ve Spor EABD Bşk.
E-posta : hakkicoknaz@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Görkem DÜLGER Tıbbi Biyoloji ve Genetik EABD Bşk.
E-posta : gorkemdulger@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Şerif DEMİR Fizyoloji EABD Bşk.
E-posta : serifdemir@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kayıhan KARAÇOR    Histoloji ve Embriyoloji EABD Bşk.
E-posta : kayihankaracor@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU Psikiyatri EABD Bşk.
E-posta : ahmetataoglu@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Atilla Senih MAYDA Sağlıkta Kalite Geliştirme EABD Bşk.
E-posta : amayda@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK Mikrobiyoloji EABD Bşk.
E-posta : elifozturk@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Atilla Senih MAYDA Halk Sağlığı EABD Bşk.
E-posta : amayda@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKALIN Hemşirelik EABD Bşk.
E-posta : ayseakalin@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Şengül CANGÜR Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim EABD Bşk.
E-posta : sengulcangur@duzce.edu.tr
  Farmakoloji EABD Bşk.
E-posta : @duzce.edu.tr
Doç. Dr. Haydar GÖKSU Doğal, Bitkisel ve Kozmetik Ürünler EABD Bşk.
E-posta : haydargoksu@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER Sağlık Kurumları Yönetimi EABD Bşk.
E-posta : korkmazyigiter@duzce.edu.tr
Prof. Dr. İsmail MALKOÇ Anatomi EABD Bşk.
E-posta : ismailmalkoc@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Nurper ÖZBAR Hareket ve Antrenman Bilimleri EABD Bşk.
E-posta : nurperozbar@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Hamdi PEPE Spor Yöneticiliği EABD Bşk.
E-posta : hamdipepe@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Merve ALPAY Biyokimya EABD Bşk.
E-posta : mervealpay@duzce.edu.tr
Yusuf Ziya ALBAYRAKOĞLU Enstitü Sekreteri / Raportör
E-posta : yusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr