Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz / Yönetim / Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN Enstitü Müdürü
E-posta : adnanozcetin@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Şengül CANGÜR Enstitü Müdür Yardımcısı
sengulcangur@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ Beden Eğitimi ve Spor EABD Bşk.
hakkicoknaz@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Görkem DÜLGER Tıbbi Biyoloji ve Genetik EABD Bşk.
gorkemdulger@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Şerif DEMİR Fizyoloji EABD Bşk.
serifdemir@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kayıhan KARAÇOR    Histoloji ve Embriyoloji EABD Bşk.
kayihankaracor@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU Psikiyatri EABD Bşk.
ahmetataoglu@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Atilla Senih MAYDA Sağlıkta Kalite Geliştirme EABD Bşk.
amayda@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK Mikrobiyoloji EABD Bşk.
elifozturk@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Atilla Senih MAYDA Halk Sağlığı EABD Bşk.
amayda@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Ayla KEÇECİ Hemşirelik EABD Bşk.
aylakececi@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Şengül CANGÜR Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim EABD Bşk.
sengulcangur@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Ertuğrul KAYA Farmakoloji EABD Bşk.
ertuğrulkaya@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Ertuğrul KAYA Doğal, Bitkisel ve Kozmetik Ürünler EABD Bşk.
ertuğrulkaya@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER Sağlık Kurumları Yönetimi EABD Bşk.
korkmazyigiter@duzce.edu.tr
Prof. Dr. İsmail MALKOÇ Anatomi EABD Bşk.
ismailmalkoc@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Nurper ÖZBAR Hareket ve Antrenman Bilimleri EABD Bşk.

nurperozbar@duzce.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi PEPE                       Spor Yöneticiliği EABD Bşk.

hamdipepe@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Merve ALPAY                      Biyokimya EABD Bşk.
mervealpay@duzce.edu.tr
Yusuf Ziya ALBAYRAKOĞLU Enstitü Sekreteri / Raportör
yusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr