Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz / Tanıtım

Enstitüler, Lisansüstü eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere Rektörlüklere bağlı olarak kurulan Yükseköğretim kurumlarıdır. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitim- öğretim faaliyetini sürdüren 9 (dokuz) Anabilimdalında açılmış olan(Anatomi, Biyokimya, Farmakoloji, Fizyoloji, Halk Sağlığı, Psikiyatri Hemşireliği, Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ) Yüksek Lisans Programları ve bu programlarda kayıtlı öğrencilerimiz 04.09.2007 tarihinde devralınmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 19. maddesi gereğince 18.01.2007 tarihinde Eğitim-Öğretimine başlayan Enstitümüzde halen 16 anabilim dalında (Anatomi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Biyokimya, Beden Eğitimi ve Spor, Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler, Farmakoloji, Fizyoloji, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Histoloji ve Embriyoloji, Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği, Mikrobiyoloji, Sağlıkta Kalite Geliştirme, Sağlık Kurumları Yönetimi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ) lisansüstü eğitim-öğretim yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Enstitümüz 2018-2019 Bahar Dönemi itibarı ile toplamda 116(yüzonaltı) mezun vermiş olup halen 292(ikiyüzdoksaniki) öğrencisi bulunmaktadır.