Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sıkça Sorular Sorular ❓

ADAY ÖĞRENCİLER

ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

- Tezsiz Yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.

- Tezli yüksek lisans programları ve Doktora programları için en az 55 puan şartı aranmaktadır. (Bu puan şartını anabilim dalları senato onayıyla yükseltebilir.)

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi kaç yıldır?

- ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi, sınavın açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

Yabancı Dil sınavına girmek zorunda mıyım?

- Yüksek lisans programları için yabancı şartı aranmamaktadır.

- Doktora programları için en az 55 puan şartı aranmaktadır. (Bu puan şartını anabilim dalları senato onayıyla yükseltebilir.)

Kabul değerlendirme nasıl yapılıyor?

- Tezsiz Yüksek Lisans değerlendirmesinde mezuniyet not ortalamasına göre karar verilir.

- Tezli Yüksek Lisans ve Doktora kabul değerlendirmesinde ALES puanı (en az %50), bilim sınavı, mülakat ve mezuniyet not ortalamalarının hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, EK onayı ile Senatoda kararlaştırılır. İlgili dönemdeki ilanda ayrıntılı olarak belirtilir.

Başvuru şartlarını ve kontenjanlarını nasıl öğrenebilirim?

- Başvuru şartları ve kontenjanları, programlara / dönemlere göre farklılık göstermektedir. Her dönem için başvuru ilanının web sayfamızdan yayınlamasıyla öğrenebilirsiniz.

Başvuru şartlarını ve kontenjanlarını ne zaman yayınlanır?

- Başvuru şartları ve kontenjanları ilgili akademik takvimde başvuruların belirtildiği tarihten yaklaşık 2 (iki) hafta önce ilan edilir.