Sosyal Bilimler Enstitüsü
6.04.2021

TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN EK SÜRE TALEP FORMU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı kararı gereğince; “MADDE 35-(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” 

İlgili karar gereği 2020-2021 Güz dönemi için ek süre talebi başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimiz, 15.07.2020 tarihi mesâi bitimine kadar aşağıdaki formu dijital ortamda doldurup gerekli imzalar atıldıktan sonra Anabilim Dalına teslim etmelidir. 

 

Başvuru Formu

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200610-12.htm