Sosyal Bilimler Enstitüsü
6.04.2021

"Tez Onay Sayfásı" Hakkında

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencileri tez teslimi yaparken, tezin dijital kopyasının bulunduğu 2 adet kompakt diski de (CD) Enstitüye teslim etmek durumundadır. Yükseköğretim Kurulu'nun aldığını karar ile; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Tez Jürisinin imzasının bulunduğu "Tez Onay Sayfası"nın teslim edilen bu kompakt disklere eklenmemesi gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.