Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarihçe

Enstitümüz Abant İzzet Baysal Üniversitesi adı altında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Yürütme Kurulu Kararı ile 25.07.2003 tarihinde kurulmuştur. Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çekirdeği olmuş ve Enstitü’nün tarihsel gelişim sürecindeki ilk basamağını oluşturmuştur. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı yasa ile Düzce Üniversitesi kurulduktan sonra 23.08.2007 tarihinden itibaren Düzce Üniversitesi bünyesinde yer almıştır.

Enstitümüz, 2003 yılından bu yana geçen zaman içinde Sosyal Bilimlerin hemen her alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak amacına yönelik olarak gelişme göstermiştir. Enstitümüz her geçen yıl verdiği hizmetleri daha da geliştirmektedir. 22.07.2008 tarihinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 08.10.2010 tarihinde Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı ve 13.01.2011 tarihinde İşletme Anabilim Dalı, 19.12.2013 tarihinde Girişimcilik Anabilim Dalı, 19.03.2014 tarihinde Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Anabilim Dalı, 25.09.2014 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı, 22.06.2016 tarihinde Tarih Anabilim Dalı, 29.06.2016 tarihinde Temel Eğitim Anabilim Dalı, 10.08.2016 tarihinde Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 11.01.2017 tarihinde Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 22.02.2017 tarihinde Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 06.09.2017 tarihinde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 11.04.2018 tarihinde Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı, 17.04.2019 tarihinde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 18.09.2019 tarihinde Sosyoloji Anabilim Dalı, 06.02.2020 tarihinde Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, bu zincire eklenmiştir. Bu artışta, yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkması ve çeşitli alanlarda bilim insanına duyulan gereksinim etkili olmuş ve olmaktadır.

2011 yılında Enstitümüz bünyesinde hakemli statüde Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısı 2011 yılında yayınlanan Dergi, yılda iki sayı olarak yayın hayatına devam etmektedir.