Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayın İlkeleri

AMAÇ VE YAYIN İLKELERİ

 

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin amacı; iktisat, işletme, finans, eğitim bilimleri ve bu ana bilim dalları ile ilişkili olmak kaydıyla sosyal bilimlerin alanına giren konularda bilimsel yeterliliği kabul edilmiş görgül ve kuramsal makalelerin yayımını yapmaktır. Ayrıca; örnek olay, araştırma notları, çeviriler, kitap eleştirisi ve konferans notları gibi çalışmaların editörün uygun gördüğü ölçüde her sayıda yayımlanması amaçlanmaktadır.

Belirtilen amaç doğrultusunda Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.

Dergi yılda en az iki kere yayınlanır

Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır

Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti ödenmez.

Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

Dergi ile ilgili tüm iletişim internet aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olası tüm olumsuzluklarla ilişkili olarak Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sorumluluk kabul etmez.

Çalışmalar e-posta ile doğrudan editöre ve/veya dergi sekreteryasına gönderilir. Çevirilerin, hakeme gönderilmek üzere orijinal metinleri de gönderilmelidir

Dergide yayınlanacak yazılar, telif, tercüme ve kitap tanıtımları, yazarlarının unvanlarına göre adları esas alınarak alfabetik olarak dizilir.

Makalelerin yayınlanabilmesi için Enstitümüzün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:

1. Araştırma yöntemi,

2. İlgi çekiciliği, orijinalliği ve güncelliği,

3. Konu bütünlüğü,

4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,

5. Bilimsel özgünlüğü,

6. İlgili bilim dalının terminolojisine hakimiyeti,

7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,

8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,

9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,

10. Alanına sağladığı katkı

11. Dil hakimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık,

Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Alt Komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.

Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.