Fakülte Kurulu


 

Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR

(Dekan V.) ve (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

(İktisat Bölümü, Bölüm Başkanı) ve (Profesör Temsilcisi)

Prof.Dr. Öznur BOZKURT

(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı Vekili)

Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK

(Profesör Temsilcisi)

Doç.Dr. Celil BOZKURT

(Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkan Vekili)

Doç.Dr. Akif ÇARKÇI

(Yerel Yönetimler Bölümü Başkan Vekili) ve (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

(Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

(Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)