Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fakülte Kurulu

 

FAKÜLTE KURULU

 

 

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

 

 

Başkan, Dekan V.

 

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

 

 

Profesör Temsilcisi Üye

 

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

 

 

Profesör Temsilcisi Üye

 

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ    

 

 

Profesör Temsilcisi Üye

 

Doç. Dr. Celil BOZKURT

 

 

Doçent Temsilcisi Üye

 

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

 

 

Doçent Temsilcisi Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

 

 

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Üye

 

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ 

 

 

İktisat Bölümü Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ    

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı

 

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı