Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Tezli YL

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, devletlerarası ilişkilerin önem arz ettiği küreselleşme çağında; uluslararası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal açılardan analizler yapabilen ve bu analizler üzerinden çözüm önerileri üretebilen, günümüz dünyasını tanıyan ve yarına hazırlanma amacında olan Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne katkı sunabilecek başarılı bireyler yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 Bu program ile kamu ve özel sektöre ihtiyacı olan kalifiye insan gücünü sağlamak hedeflenmektedir. Kamu sektöründe öncelikli olarak, Dışişleri Bakanlığı ile üniversitelere ve düşünce kuruluşlarına, dış politika ve dış ilişkiler konularında uzman işgücü yetiştirilecektir. Mezunlar mülki amirlik, idari hakimlik, müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi kamu görevleri üstlenebilirler. Doktora eğitimlerine devam etmek isteyen mezunlar, araştırma görevliliği ile başlayan, akademik kariyer yapma yolunu seçebilirler.

Gün geçtikçe küresel sisteme daha fazla enregre olunmasıyla, özel sektörün pek çok alanında nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Programdan mezun olanlar, özellikle dış ticaretle uğraşan, Uluslararası Bankacılık ve Lojistik gibi küresel düzeyde örgütlenen ve iş gören özel sektör kurumlarında, turizm işletmelerinde, halkla ilişkiler alanlarında vs. çalışabilirler. Uluslararası İlişkiler kapsamında hangi alanda uzmanlaşmayı tercih ettiklerine bağlı olarak mezunlar, seçtikleri alanda organize olan sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

 

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde almıştır. Alan içi ve alan dışı için ayrı kontenjanlara sahip olan programa başvurmak için, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasından başvuru tarihleri ile şartlarını takip edebilirsiniz.

Ders programına ulaşmak için tıklayınız.