Şablon Yazılar Kılavuzu

1.YÖNETİMSEL İŞLER

1.1.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Logo

1.2.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm ve Program Adları

1.3.Ders Programı

a. Ders Programı Şablonu       

b. Örnek Ders Programı

 1.4.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları       

a.Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı       

b.Bölüm/Program Kurulu Kararı

1.5.Görüş Tutanakları       

a.Görüş Tutanağı       

b.GörüşTutanağı Örneği       

c.Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.6.Mazeret İzinleri Üst Yazısı

1.7. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu

1.8.Harcama Yetkilisi Vekaleti         

a.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi       

b.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi       

c.Harcama-Yetkisi Devir Formu       

d.Harcama Yetkilisi Devir Formu Örneği

1.9.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti       

a.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi       

b.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü       

c.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü Örneği

1.10.Süt İzni Kullanım Talebi

1.11.Kayıtta Kullanılan Belgeler       

a.Etik Sözleşmesi       

b.Sabıka Kaydı Beyanı       

c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi       

d.Sağlık Raporu Eksik Evrak Dilekçesi       

e.Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi       

f.Öğrenci Belgesi 

1.12.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler       

a.Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı       

b.Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

1.13.Cüppe İade Tutanağı     

a.Cüppe İade Tutanağı       

b.Cüppe İade Tutanağı Örneği

1.14.Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları       

a.Öğretim Üyesinin Yeniden Atanmak İçin Yazacağı Talep Dilekçesi       

b.Özgecmiş Örneği       

c.Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri - ADAY ETKİNLİK-PUAN LİSTESİ       

d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı       

e.Jüri Üyeliğine Atama Yazısı       

f.Dekanlığın Personel Daire Başkanlığına Yazacağı Üst Yazı     

g.Juri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr.Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)       

h.Fakültemiz Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.15.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları        

a.Öğretim Görevlisinin Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi       

b.Faaliyet Raporu       

c.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (1 Öğr.Gör ataması için)       

d.Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (Birden fazla 1 Öğr.Gör ataması için)

e.Dekanlığımız Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.16.Burs Komisyon Tutanağı

1.17.Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin

1.18.Birim Oryantasyon Takip Formu 

2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1.Öğretim Programı Değişikliği       

a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)       

b.Program Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)       

c.Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri (Word Formatlı)       

d.Ders Bilgi Formu       

e.Karşılaştırma Tablosu (Excel Formatlı)

2.2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri       

a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)           

b.Program Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)       

c.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi - Tablo 1       

d.Birden Fazla Öğretim Elemanı Tarafından Verilen Derslerin Haftalara Göre Dağılımı-Tablo 2

2.3.Sınav Tarihleri İlan Formu

2.4.Mazeret Sınav Formu       

a.Ara Sınav Mazeret Dilekçesi Örneği     

b.Mazeret Sınav Bilgilerinin Dekanlığa İletilmesi (Bölüm Başkanlıklarının Dolduracağı Form)       

c.Mazeret Sınav Bilgilerinin ÖİDB İletilmesi (Dekanlığın Dolduracağı Form)

2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi       

a.Maddi Hata Dilekçesi       

b.Not İşlemleri Formu

2.6.Sınav Evrakları       

a.Sınav Tutanağı       

b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)       

c.Not Bildirim Formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)       

d.Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

2.7.Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre       

a.Not Ortamalasına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi       

b.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi       

c.Dekanlığın Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Not Ortalamasına Göre KAYG)       

d.Dekanlığın Bölümlere Yazacağı Üst Yazı (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre KAYG)       

e.Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu       

f.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuç Değerlendirme Tablosu       

g.Yatay Geçiş Muafiyet Tablosu (İntibak  Tablosu-Tüm İntibaklarda kullanılabilir) 

2.9.Zorunlu Staj Başvuru Formu

2.10.Staj Rapor Dosyası      

a.Çocuk Gelişimi Programı Yaz Stajı Rapor Dosyası      

b.Yaşlı Bakımı Programı Yaz Stajı Rapor Dosyası      

c.İlk ve Acil Yardım Programı Yaz Stajı Rapor Dosyası (Henüz hazırlanmamıştır)

2.11.Ders Görevlendirmesi      

a.Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı      

b.Öğretim Elamanı Görevlendirme Yazıları Takip Tablosu      

c.Ders Yükü Tablosu 

3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

3.1.Araştırma Formu (Kurum dışı çalışmalar için) - Sağlık Bakanlığına Bağlı Birimlerde Yapılacak Çalışmalar İçin

3.2.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar     

a.Bireysel Çalışma Raporu     

b.Tüm Akdemisyenlerin Bilimsel Çalışmaları

3.3.Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu 

4.MALİ İŞLER

4.1.Doğrudan Temin      

a.Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)      

b.Tif Raporu      

c.Ödeme Emri Belgesi      

d.Performans      

e.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve  Sırası

4.2.Telefon Faturası      

a.Ödeme Emri Belgesi      

b.Performans      

c.Hakediş Belgesi Örneği     

d.Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği      

e.Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Örneği      

f.Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği      

g.Resmi Özel Görüşme Listesi      

h.Teslim Edilecek Evrakların  Listesi ve  Sırası

4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları      

a.Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu      

b.İstenen Bilgiler      

c.Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)      

d.Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)      

e.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)      

f.Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)      

g.Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)      

h.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve Sırası

5.DİĞER

5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)   

a.Oy Pusulası     

b.Bölüm_Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı     

c.Fakülte Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

5.2.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi